Wij bieden behandeling aan volwassenen en ouderen met psychische en psychiatrische problemen. Bij vragen staan wij u graag te woord!

Algemeen
 
U bent verwezen naar een van onze onderdelen. Wat kunt u verwachten?
Acute Dagbehandeling
IPS betaald werk vinden
Cliëntenraad
Crisismeldpunt Zaanstreek, Waterland en Midden-Kennemerland
E-health module Zinvol Leven
Gedwongen opgenomen, welke rechten en plichten gelden dan?
Fact teams altijd in de buurt
Informatiefolder voor familie en naasten
Familieraad
Runningtherapie
Heeft u een klacht, compliment, suggestie
Neuropsychologisch Onderzoek
Geestelijke verzorging
Intensieve Behandeling Thuis
Ouderen
Ambulant Midden kennemerland
Ambulant Waterland
Ambulant Zaanstreek
DOC-team Midden-Kennemerland
DOC-team Waterland
DOC-team Zaanstreek
Gerontopsychiatrie - Unit 1 & 2
Gerontopsychiatrie - Unit 3 & 4
Gerontopsychiatrie en Psychogeriatrie (verwijzers)
Opname Psychogeriatrie
Psychiatrische deeltijdbehandeling voor ouderen
Volwassenen
Open opname afdeling Zaanstreek-Waterland
Opnamekliniek voor volwassenen met een dubbele diagnose
Wonen
Wonen voor mensen met een verslaving en/of een psychische belemmering