04 april 2018

Op 22 februari organiseerde Dijk en Duin het eerste burenoverleg voor bewoners van Landgoed Duin en Bosch. Doel: informatie uitwisselen en met elkaar in gesprek gaan over ‘samenleven’ op en rond het landgoed.

Bij het eerste overleg waren er zo’n 20 bewoners, vertegenwoordigers van Parnassia Groep en een vertegenwoordiger van de Gemeente Castricum aanwezig.

 

Horen wat er speelt

‘Tijdens het burenoverleg vertellen we over de laatste  (zorg) ontwikkelingen bij Dijk en Duin’, aldus Bas Molijn, directeur bij Dijk en Duin. ‘Daarnaast horen we ook graag wat er bij bewoners van het Landgoed Duin en Bosch zelf speelt. Zij zitten vaak met vragen over (zorg) ontwikkelingen, veiligheid, verkeer en activiteiten op het terrein. Zo’n overleg is een goede gelegenheid om deze vragen te stellen en met elkaar in gesprek te gaan’.

Afgesproken is om in juni een vervolg te geven aan het burenoverleg. Zodra de datum bekend is informeren we u hierover op deze website en de website van Landgoed Duin en Bosch.