12 juni 2018

Op 28 juni organiseert Parnassia Groep een tweede burenoverleg voor bewoners van Landgoed Duin en Bosch. In het burenoverleg gaan zij graag met u in gesprek over ‘samenleven’ op en rond het landgoed.

 

Als bewoner van Landgoed Duin en Bosch heeft u hier inmiddels een uitnodiging per post voor ontvangen. Met dank aan onze patiënten en de begeleiding van onze collega's van Reakt.  

Vorig overleg

Tijdens het vorige overleg is door de bewoners aan ons gevraagd met een voorstel te komen voor de vertegenwoordiging van bewoners in het burenoverleg. Graag stellen wij u voor om per straat één persoon (maximaal twee personen) structureel aan het overleg deel te laten nemen.

Wilt u ons nog laten weten wie namens uw straat hierbij aanwezig is of zijn? Dat kan per email LvLangen@dijkenduin.nl

Datum donderdag 28 juni
Tijd 19.30 uur tot uiterlijk 21.00 uur
Locatie Oude Parklaan 123/125, begane grond, leslokaal 0.14