Dijk en Duin stelt uw mening over onze zorg zeer op prijs. In de cliëntenraad praat en denkt u mee over alle belangrijke zaken die u of uw behandeling aangaan.

Wat doet de cliëntenraad?

Het beleid van Dijk en Duin volgen we kritisch. Dat niet alleen, we beïnvloeden het ook. Dit doen we door regelmatig te overleggen met het management van alle afdelingen en de directie van Dijk en Duin.  De cliëntenraad wil een goed woon-, leef- en behandelklimaat. Hoe? Door:

  • het beleid kritisch te volgen en hierover mee te denken
  • gevraagd en ongevraagd advies te geven over zaken die voor cliënten belangrijk zijn
  • structurele, algemene klachten op te lossen

Onze cliëntenraad behartigt dus geen individuele belangen.

Organisatie

De cliëntenraad is een onafhankelijk medezeggenschapsorgaan vóór en dóór cliënten. Wij vergaderen één keer per veertien dagen. Deze vergaderingen zijn openbaar.

De cliëntenraad heeft een ondersteuner die ons begeleidt, coacht, adviseert en die de werkzaamheden coördineert.

Contact cliëntenraad

Oude Parklaan 111
1901 ZZ Castricum
088- 358 07 88
trefpunt@dijkenduin.nl

Informatie cliëntenraad