Dijk en Duin is de specialistische GGZ-instelling in de regio Zaanstreek- Waterland en Midden-Kennemerland die volwassenen met ernstige psychiatrische aandoeningen (EPA) en ouderen met psychiatrische stoornissen of dementie op een respectvolle en resultaatgerichte manier helpt bij het te boven komen van de gevolgen van hun aandoening.

Hoe willen wij onze missie uitvoeren?

Bij herstellen gaat het telkens om unieke, persoonlijke processen waarin cliënten proberen hun leven inhoud te geven, al dan niet met blijvende symptomen.

Als specialisten in geestelijke gezondheid dragen al onze 600 medewerkers bij aan drie aspecten van herstel:

  • herstel van (psychische) gezondheid
  • herstel van persoonlijke identiteit
  • herstel van maatschappelijke rollen

Zorg op maat voor iedereen
Wij zijn ons ervan bewust dat deze aspecten niet los van elkaar gezien kunnen worden en dat we daarom steeds voor alle drie oog moeten hebben. Daarom dient onze zorg telkens opnieuw te bestaan uit individuele combinaties van behandeling, rehabilitatie, praktische hulp en andere herstelondersteuning. Zo sluit de zorg aan op de behoeften en mogelijkheden van de cliënt en op de herstelfase waarin deze verkeert

Deskundig, respectvol en optimistisch
Onze deskundige medewerkers werken vanuit een respectvolle en optimistische instelling mee aan herstel waarbij de eigen kracht van de cliënt en diens omgeving centraal staan. Die omgeving heeft als kern: de partner, de kinderen en de ouders.
Daarbij gaan we uit van de verscheidenheid tussen mensen, met ieder hun unieke sociale en culturele achtergrond, omgeving, persoonlijkheid, behoeften en mogelijkheden.