Per 1 januari 2015 zorgt nieuwe wetgeving (wet langdurige zorg, nieuwe wet maatschappelijke ondersteuning, participatiewet en nieuwe wet op de jeugdzorg) voor een verschuiving van meer verantwoordelijkheden van rijk naar gemeenten.

Deze overhevelingen zorgen voor veel veranderingen in uw gemeente. Dijk en Duin ondersteunt u graag hierbij. Wij hebben een lange traditie in de geestelijke gezondheidszorg (ggz). Dijk en Duin zet zich in om patiƫnten zo lang mogelijk thuis te kunnen laten wonen met deskundige hulp.

Onze focus ligt op herstel en ondersteuning in de leefomgeving van uw burgers. Samen met u bedenken wij oplossingen passend bij wat er speelt in uw gemeente.