Dijk en Duin biedt haar zorg en behandeling zo dicht mogelijk bij haar patiënten. Wij zijn van mening dat u het beste herstelt, als u zo veel mogelijk uw eigen netwerk van vrienden en familie wordt geholpen.

Hulp verlenen vanuit de wijk

Daarom organiseren wij onze ambulante hulpverlening vanuit de wijk. Onze GGZ-teams werken in een eigen postcodegebied. Door te werken op deze kleinschalige manier kunnen wij ook het beste samenwerken met andere (hulpverlenings-) instellingen die betrokken zijn bij onze patiënten.

Samenwerken

Wij werken nauw samen met: gemeentes, politie, GGD, collega GGZ-instellingen, schuldhulpverlening, woningbouwcorporaties, ziekenhuizen, thuiszorginstellingen, enzovoorts. 

Samen met deze partners bieden wij de beste zorg en ondersteuning op maat, zodat iedere individuele patiënt optimaal kan herstellen. 

Dijk en Duin maakt deel uit van Parnassia Groep. Vanzelfsprekend werken wij binnen onze organisatie nauw samen met de andere specialismen.