Psychiatrische problemen bij ouderen

Voor ouder wordende mensen met psychische klachten en/of geheugenproblemen biedt Dijk en Duin vraaggericht diagnostiek, behandeling en begeleiding.

Wij hebben de nodige aandacht voor de psychische, lichamelijke en sociale veranderingen die gepaard gaan met ouder worden. De ouderenpsychiatrie is er voor mensen vanaf ongeveer 65 jaar en hun partner, familie en/of mantelzorgers.

Langdurig verblijf

Oudere mensen die voor langere tijd aangewezen zijn op psychiatrische behandeling bieden wij langdurig psychiatrisch verblijf.

De kliniek biedt een hoge mate van veiligheid en bescherming. De cliënt wordt intensief behandeld en begeleid.

Meer specifiek ouderen en psychiatrie Meer specifiek ouderen en psychiatrie