Er zijn mensen die zorg mijden of zelf niet in staat zijn om er om te vragen. Zij hebben vrijwel altijd ernstige problemen op verschillende levensgebieden. Aan hen verlenen wij bemoeizorg.

Vaak leiden de mensen aan wie wij bemoeizorg verlenen, een geïsoleerd bestaan. Ze hebben een beperkt sociaal netwerk, soms geen dak boven hun hoofd en geen reguliere dagbesteding. De relatie met familie en vrienden is vaak verstoord. Soms veroorzaken zij overlast op straat of geluidsoverlast. Hun problemen?

  • psychische problemen
  • schulden
  • geen inkomen
  • conflicten met anderen
  • verslavingsproblemen

Hoe we zorgmijders helpen

Wij benaderen hen actief om ze weer terug op de rit te krijgen.

  • samen zetten we de problemen op een rijtje
  • we verleiden zorgmijders om zorg te accepteren
  • we motiveren hen voor de behandeling

De psychiatrische behandeling gaat hand in hand met de aanpak van andere problemen zoals schulden.

GGZ-teams vanuit de wijk

Onze specialisten werken in kleinschalige GGZ-teams vanuit de wijk. Dankzij deze wijkgerichte aanpak werken we goed samen met andere (zorg-)partners rond deze patiënten. Denk aan woningbouwverenigingen, huisartsen en andere (hulpverlenende) instanties.