Een gesprek met de psycholoog. Somberheid verminderen.

Depressie: somber, verdrietig en alleen. Beleef hoe Mevrouw Van Veen na een depressie weer kleur in haar leven krijgt..