Continu anders denken en doen dan de omgeving verwacht. Vast zitten in bepaalde patronen. Moeite hebben in het contact met anderen. Dat kan duiden op een persoonlijkheidsprobleem. Het komt voor dat een persoonlijkheidsstoornis pas op latere leeftijd naar voren komt.

Het komt voor dat een persoonlijkheidsstoornis pas op latere leeftijd naar voren komt. Bij het ouder worden krijgt u vanzelf te maken met veranderingen:

  • uw partner overlijdt
  • u gaat met pensioen
  • u bent door een ziekte minder zelfredzaam

Persoonlijkheidsproblemen worden dan zichtbaar. Bijvoorbeeld dat de omgang met uw familie stroever gaat dan voorheen.

Oorzaken

Die vaste patronen waarmee mensen reageren zijn meestal al vanaf de vroege
volwassenheid (sluimerend) aanwezig. Waarom dit bij sommigen uitmondt in een persoonlijkheidsstoornis is niet bekend. We kunnen daarom niet voorspellen of iemand last krijgt van persoonlijkheidsproblemen.

Volgens wetenschappelijk onderzoek spelen drie factoren een rol:

1. erfelijke belasting
2. traumatische gebeurtenissen (zoals verwaarlozing in de jeugd)
3. sterke negatieve invloed vanuit de sociale omgeving