Continu anders denken en doen dan de omgeving verwacht. Vast zitten in bepaalde patronen. Moeite hebben in het contact met anderen. Dat kan duiden op een persoonlijkheidsprobleem. Het komt voor dat een persoonlijkheidsstoornis pas op latere leeftijd naar voren komt.

Wat zijn persoonlijkheidsproblemen?

Iedereen handelt of reageert weleens uit de macht der gewoonte. Maar de hele dag reageren vanuit ingeslepen, gedachten patronen en gevoelens.is niet gewoon. Heeft u moeite zich aan te passen aan een situatie of aan anderen? Dan beperkt dit uw dagelijkse leven. Het kan zijn dat u een persoonlijkheidsstoornis heeft.

Symptomen

  • vast patroon van denken en doen
  • problemen met humeur en stemming
  • agressief of impulsief reageren
  • moeite met relaties
  • dwangmatig gedrag: voelen dat iets altijd zo moet