Dementie is een hersenaandoening die voornamelijk voorkomt bij oudere mensen. Als u dementie heeft, wordt u langzaam volledig afhankelijk van de zorg van anderen. De ziekte Alzheimer is de bekendste vorm.

Heeft u als verwijzer patiënten waarbij het vermoeden bestaat van dementie of andere geheugenklachten? Het DOC team (Dementie Onderzoek en Casemanagement) bij u in de regio onderzoekt, behandelt en begeleidt mensen met klachten die mogelijk wijzen op dementie.

Onze aanpak is erop gericht patiënten goed mogelijk te ondersteunen, waarbij zo lang mogelijk zo zelfstandig mogelijk blijven wonen heel belangrijk is. We houden in de gaten of er wellicht (extra) thuiszorg of wijkverpleging nodig is.

Samen met uw patiënt richt het DOC team zich op:

  • vermindering van psychisch lijden (of herstel als dat mogelijk is)
  • verbetering van de kwaliteit van uw leven

Wanneer dat nodig blijkt nemen we uw patiënt op in een van onze klinieken.

De arts van het DOC team informeert u over de resultaten van het onderzoek, de diagnose en de afspraken ten aanzien van de behandeling van uw patiënt.

Aanmelden van uw patiënt

Patiënten kunnen rechtstreeks aangemeld worden d.m.v.:

  • Een geldig verwijsbrief of ingevuld aanmeldformulier, met reden van aanmelding.
  • Tevens een huisartsenjournaal met actuele ziektegeschiedenis, een actueel medicatie overzicht en eventuele correspondentie van specialisten

Het DOC team bij u in regio

DOC-team Midden Kennemerland Noord
Bullerlaan 4a
1945 SR Beverwijk
Tel: 088 3580 200
Fax: 088 3584 091

DOC-team Midden Kennemerland Zuid
Gebouw de Beurs
Plein 1945 nr. 100-103
1971 CG IJmuiden
Tel:  088 3580 200
Fax: 088 3584 338

DOC-team Waterland
Waterlandplein 1
1414 RP Purmerend
Tel: 088 3580 300
Fax: 088 3584 312

DOC-team Zaanstreek
Westzijde   120
1506 EJ Zaandam
Tel: 088 3580 390
Fax: 088  3584 342

Bereikbaarheid

Medewerkers van het DOC-team zijn te bereiken van maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 17.00 uur. Tevens is er elke werkdag tussen 8.30 en 17.00 uur een sociaal psychiatrisch verpleegkundige aanwezig die in crisissituaties direct beschikbaar is.

Buiten kantooruren

Buiten kantooruren en in het weekend kan via de huisartsenpost een beroep gedaan worden op de crisisdienst van de GGZ (geestelijke gezondheidszorg).