Dementie is een hersenaandoening die voornamelijk voorkomt bij oudere mensen. Als u dementie heeft, wordt u langzaam volledig afhankelijk van de zorg van anderen. De ziekte Alzheimer is de bekendste vorm.

Allereerst onderzoeken we of uw klachten ‘normaal' zijn bij het ouder worden of horen bij ziektes die ouderen vaak ervaren. We doen uitgebreid onderzoek op een van onze poliklinieken en bij u thuis.

Als u de diagnose dementie te horen krijgt dan is dat zeer ingrijpend. U heeft waarschijnlijk veel vragen. Onze aanpak is erop gericht u zo goed mogelijk te ondersteunen, waarbij zo lang mogelijk zo zelfstandig mogelijk blijven wonen heel belangrijk is. We houden in de gaten of er wellicht (extra) thuiszorg of wijkverpleging nodig is. Samen met u richten we ons op:

  • vermindering van psychisch lijden (of herstel als dat mogelijk is)
  • verbetering van de kwaliteit van uw leven

Wanneer dat nodig blijkt nemen we u op in een van onze klinieken.

Ondersteuning aan naasten en familie

We bieden diverse mogelijkheden om naasten en familie te ondersteunen.

Bestaat er bij u of uw naaste een vermoeden van dementie? Neemt u altijd eerst contact op met u huisarts. Hij of zij kan u doorverwijzen naar een DOC team (Dementie Onderzoek en Casemanagement)  bij u in de regio.