Bij een delier is iemand plotseling in de war. De oorzaak is lichamelijk. Bijvoorbeeld een infectie, uitdroging of medicijngebruik.

Wat is een delier?

Een delier is een plotseling ontstane verwardheid met een lichamelijke oorzaak. We zien een delier vooral bij oudere mensen met geheugenproblemen. Mensen met een delier zijn heel gevoelig voor wat er in hun directe omgeving gebeurt. Een rustige omgeving draagt bij aan het herstel.

Oorzaken van een delier

Er kunnen heel veel oorzaken zijn. Een paar voorbeelden:

  • eenvoudige blaasontsteking of andere infectie
  • hart- of longziekten
  • operatie
  • bepaalde medicijnen