Autisme, asperger en PDD-NOS

Ruim 1% van de Nederlanders heeft een autismespectrumstoornis (ASS)zoals autisme, asperger of PDD-NOS. Omgaan met anderen kost u veel moeite. Een ASS zorgt kan zorgen voor veel beperkingen in uw leven.

Hoe we helpen bij autisme, asperger en PDD-NOS

Behandeling van autisme, asperger of PDD-NOSS is erop gericht

  • de diagnose te verwerken
  • te leren omgaan met ASS
  • grip te krijgen op stress
  • bijkomende psychische klachten onder controle te krijgen

We geven u uitleg over ASS en hoe u ermee om kunt gaan (psycho-educatie). Dit kan individueel of in een groep. Het is belangrijk uw naasten erbij te betrekken. Daarom voeren we ook gespreken met uw partner, ouders of kinderen erbij.

De behandeling kan bestaan uit:

  • Cognitieve gedragstherapie. Deze therapie is gericht op uw informatieverwerkingsproblemen. Zo willen we uw klachten verminderen, uw vaardigheden om met tegenslag om te gaan vergroten en positief gedrag bevorderen.
  • EMDR, Eye Movement Desensitization and Reprocessing. EMDR zetten we in bij problemen door onverwerkte ingrijpende gebeurtenissen in uw verleden.
  • Medicijnen. Medicijnen gebruiken we vooral bij bijkomende problemen zoals depressie, angst, agressie, ADHD en psychose.

Voor advies over uw behandeling, meld u direct online en telefonisch aan.