Er is geen betrouwbare zelftest beschikbaar. Enige richting geeft de Autisme Quotient. Specifiek voor vrouwen is er een vragenlijst die ook enige indicatie geeft.

Diagnose van een ASS

Diagnose van een ASS is belangrijk, maar kost veel tijd. We gaan samen met u en uw naasten:

  • op rij zetten hoe u als patiënt functioneert en hoe uw naasten hiermee omgaan
  • informatie uit uw vroege jeugd achterhalen en eventuele psychische problemen of lichamelijke aandoeningen onderzoeken
  • in kaart brengen wat uw zorgbehoefte is

Diagnostiek van een ASS is belangrijk, maar kost veel tijd, mede omdat geen enkel instrument geldt als gouden standaard voor de diagnose ASS. Het is voor de diagnose essentieel is om op een rij te zetten hoe de patiënt vindt dat hij functioneert en hoe naasten hier tegenaan kijken. Ook is het belangrijk informatie uit de vroege jeugd te achterhalen en te onderzoeken of er sprake kan zijn van nog andere psychische problemen of lichamelijke aandoeningen. Ook wordt goed onderzocht wat voor zorgbehoefte u heeft.