Ruim 1% van de Nederlanders heeft een autismespectrumstoornis (ASS)zoals autisme, asperger of PDD-NOS. Omgaan met anderen kost u veel moeite. Een ASS zorgt kan zorgen voor veel beperkingen in uw leven.

Symptomen van autisme, asperger, PDD-NOS

Autisme, asperger, PDD-NOS zijn vormen van een autismespectrumstoornis. Afhankelijk van de vorm verschillen symptomen in heftigheid en in hoe ze eruit zien. Vaak heeft u moeite met het communiceren met anderen. Mensen met een ASS hebben moeite met:

  • inleven in een ander
  • non-verbale communicatie (bijvoorbeeld oogcontact)
  • omgaan met (onverwachte) veranderingen

Heeft u ASS? Dan bent u ook vaak heel intensief bezig met bepaalde hobby's of interesses.

Omgaan met iemand met asperger, autisme of PDD-NOS

De samenleving weet nog te weinig over omgaan met autisme, asperger, PDD-NOS. Kranten, radio en tv bepalen het beeld van mensen met een ASS. Daarin zien we vooral ernstigere vormen van autisme of bijzondere begaafdheid. Bij de meerderheid is een ASS echter onzichtbaar. 

Afhankelijk van de ernst van de symptomen gaan naasten zich in zekere zin aanpassen of taken deels overnemen. Dit kan heel belastend zijn en in bepaalde gevallen leiden tot uitputting van naasten. Soms is de persoon met een ASS moeilijk te helpen, omdat hij hulp afwijst, terwijl er wel hulp nodig is.

Onderzoek naar ASS

Er wordt inmiddels vrij veel onderzoek verricht naar ASS bij volwassenen. Dit richt zich op instrumenten ontwikkelen voor (nog) betere diagnose en diverse behandelvormen. Ook wordt er genetisch onderzoek gedaan.