Angststoornis

"Angst is een goede raadgever. Het waarschuwt je tijdig voor gevaar. Een gewaarschuwd mens telt voor twee. Een angststoornis is een slechte raadgever. Je leert niet wanneer er geen echt gevaar dreigt", zegt Colin van der Heiden, specialismeleider angststoornissen bij PsyQ en Parnassia Groep, waar Dijk en Duin onderdeel van uitmaakt. Hij is ook bijzonder hoogleraar en werkt aan het beter aansluiten van wetenschappelijk onderzoek op de dagelijkse praktijk waardoor patiënten sneller effectievere behandelingen krijgen aangeboden.

Symptomen bij angst

Angstklachten gaan vaak samen met:

  • somberheid
  • hartkloppingen
  • benauwdheid
  • trillen

Handelingen of gedachten herhalen

Bij angstklachten herhaalt u waarschijnlijk vaak bepaalde handelingen of gedachten. Bijvoorbeeld overdreven vaak uw handen wassen of deuren controleren of u ze op slot hebt gedaan. Ook het herbeleven van angstige gebeurtennisen komen we vaak tegen bij onze patiënten.

Hulp zoeken

Schroom niet te vragen om hulp wanneer uw leeft met angstklachten. Onze deskundigen helpen u graag een oplossing te vinden.
Bekijk de animatie voor een beter begrip van een angststoornis. 

 

Meer over angst Meer over angst