Angststoornis

"Angst is een goede raadgever. Het waarschuwt je tijdig voor gevaar. Een gewaarschuwd mens telt voor twee. Een angststoornis is een slechte raadgever. Je leert niet wanneer er geen echt gevaar dreigt", zegt drs. Ed Berretty, klinisch psycholoog-psychotherapeut en specialismeleider.

Symptomen bij angst

Angstklachten gaan vaak samen met:

  • somberheid
  • hartkloppingen
  • benauwdheid
  • trillen

Handelingen of gedachten herhalen

Bij angstklachten herhaalt u waarschijnlijk vaak bepaalde handelingen of gedachten. Bijvoorbeeld overdreven vaak uw handen wassen of deuren controleren of u ze op slot hebt gedaan. Ook het herbeleven van angstige gebeurtennisen komen we vaak tegen bij onze patiënten.

Hulp zoeken

Schroom niet te vragen om hulp wanneer uw leeft met angstklachten. Onze deskundigen helpen u graag een oplossing te vinden.

Meer over angst Meer over angst