Open Monumentendag 2015

Het Landgoed Duin en Bosch waar Dijk en Duin is gevestigd heeft een rijke historie en bezit reeks aan monumentale panden. Tijdens de open dag Dijk en Duin op 12 september is het tevens Open Monumentendag en daar sluiten wij graag bij aan. Wij bieden u tijdens deze dag een kijkje in één van onze monumentale panden; de oude wasserij / ketelhuis. Wanneer u kiest voor één van onze georganiseerde wandelroutes (zie hiervoor het programma) kunt u onze andere monumentale panden, zoals Breehorn, het witte kerkje en de watertoren bekijken.

Dijk en Duin heeft de afgelopen jaren haar zorgfuncties op het landgoed Duin en Bosch vernieuwd. Verouderde zorgpanden worden vervangen door duurzame en flexibele nieuwbouw. Monumentale zorgpanden die in ongebruik zijn geraakt worden gerenoveerd voor nieuwe zorgfuncties, of krijgen een nieuwe bestemming buiten de zorg. De oude structuur van het landgoed wordt zoveel mogelijk in ere hersteld. Met deze aanpak krijgt het landgoed Duin en Bosch een totale kwaliteitsverbetering door een samenhangend geheel van zorggebouwen, behoud van monumenten, landschap en wonen.

Wasserij/Ketelhuis landgoed Duin en Bosch

De gebouwen van de voormalige wasserij en het ketelhuis met de watertoren vormen het centrum van het bebouwde landgoed Duin en Bosch.  Het Ketelhuis met wasserij en elektriciteitscentrale dateert uit de jaren 1907/1908.

Dit schuin achter het administratiegebouw gelegen economiegebouw zorgde voor de eigen energievoorziening van Duin en Bosch. Momenteel staan de stoomketels stil i.v.m. het sluiten van de grote keuken en de wasserij, maar aanvankelijk werd er gestookt op kolen die per trein werden aangevoerd vanaf station Castricum. Bij het ketelhuis aangekomen werden de wagons gelost door de bewoners van Duin en Bosch. Omdat het spoor richting Castricum afliep, werden de wagons als ze leeg waren door deze mensen terug geduwd naar het station.

Later ging men over op olie en nog veel later op aardgas. Volgens het eerste jaarverslag van de Commissie van bestuur van Duin en Bosch werd het economiegebouw aanbesteed in augustus 1907. Het gebouw was naast  het onderkomen van het ketelhuis en wasserij ook het onderkomen van de onderhoudsdienst (bankwerkers en elektromonteurs). Hierbij zat een stoffeerderij en kleermakerij.

"Ik ben geboren in Bakkum en we zagen vroeger op vrijdag in de vroege ochtend  bijna iedereen die op Duin en Bosch werkten met een grote witte waszak achter op hun fiets richting  Duin en Bosch. Op vrijdagochtend werd er namelijk gewassen voor het personeel. Om twaalf uur, als de was gedaan was, zag je ze weer gaan huiswaarts gaan met de schone was in de witte zak", aldus Ton Bijman, geboren en getogen in Bakkum. Ton werkte de afgelopen 30 jaar bij de bouwkundige dienst in het voormalig Ketelhuis.

Nu, anno 2015, worden er nog slechts drie gebouwen voorzien van warmte uit het ketelhuis te weten de Kaap Koekkoeksduin (het voormalig zusterhuis) en het ketelhuis zelf. Het ketelhuis heeft zijn functie verloren en dient tegenwoordig als werkervaringsplaats voor cliënten, te weten: Bakkums Groen (plantenkas), een fietsenwerkplaats en een kledingwinkel.

Adres: Oude Wasserij Duin en Bosch - Watertorenpad 10-12 Castricum