Uw rechten

Wat mag u van ons verwachten en wat verwachten wij van u bij het aangaan van een behandelovereenkomst? Bijvoorbeeld op het gebied van informatie, dossier, privacy en kwaliteit van zorg? Dat staat beschreven in de algemene leveringsvoorwaarden geestelijke gezondheidszorg (ggz) die sinds 1 januari 2013 van kracht zijn.

Patiëntvertrouwenspersoon

Heeft u vragen of klachten waar u met uw behandelaars niet uitkomt, dan kunt u terecht bij de patiëntenvertrouwenspersoon (pvp). Dit geldt voor alle cliënten die zorg ontvangen van Dijk en Duin.

De pvp weet welke rechten en plichten de cliënten in de ggz hebben. Pvp-en kunnen helpen bij eventuele klachten over  Dijk en Duin. De pvp behartigt de belangen van de cliënten zoals de cliënten deze zelf zien. De pvp doet niets zonder toestemming van de cliënt en is onafhankelijk. Zo is de pvp niet in dienst van Dijk en Duin maar van de landelijke Stichting PVP. De pvp heeft bovendien een geheimhoudingsplicht. Zonder toestemming van de cliënt praat de pvp  niet met anderen over cliënten of over hun klachten.

Welke vragen?

Aan de pvp kunnen alle vragen gesteld worden die te maken hebben met rechten en plichten van de cliënt in de geestelijke gezondheidszorg. De pvp informeert en adviseert zo goed mogelijk. Veelgestelde vragen zijn:

  • Kan ik andere medicijnen krijgen?
  • Mag ik van hulpverlener veranderen?
  • Mag ik van de afdeling af?
  • Kan ik ontslagen worden tegen mijn wil?
  • Mag ik mijn dossier inzien?

Welke klachten?

Als cliënt kunt u bij de pvp terecht met alle klachten over de behandeling en het behandelend team, de arts of het verblijf bij Dijk en Duin. Vaak worden klachten opgelost door een gesprek met de hulpverleners. Zo'n gesprek kan de pvp samen met de cliënt voeren. De pvp kan als het nodig is ook een klacht indienen bij de klachtencommissie van Dijk en Duin. De pvp adviseert en helpt bij iedere stap die daarvoor nodig is.