Mantelzorg en Familie

Als u familielid of direct betrokkene bent van iemand met psychische problemen kan dat ingrijpende gevolgen voor u hebben. De laatste jaren worden mensen met ernstige psychische problemen minder lang opgenomen en wordt de directe omgeving vaker betrokken bij de zorg. De zorg voor uw familielid kan voldoening geven, maar al met al ook een zware belasting betekenen, waarbij u alle hulp kunt gebruiken.

Familievertrouwenspersoon

Dijk en Duin vindt het erg belangrijk om naasten van cliënten te betrekken bij de behandeling. De rol van familie en naasten bij het herstel van iemand met psychische problemen, is cruciaal. Bent u een familielid of naaste van iemand die bij Dijk en Duin in behandeling is? Dan kunt u met al uw vragen terecht bij de familievertrouwenspersoon.

Wat kan de familievertrouwenspersoon voor u betekenen?

Wanneer u als familie of direct betrokkene te maken heeft met iemand die kampt met psychiatrische problemen, kan dit erg belastend zijn. De familievertrouwenspersoon is er voor u.

De familievertrouwenspersoon zet zich in voor een zo goed mogelijke samenwerking tussen de instelling, het behandelteam en de naaste. En wanneer u bijvoorbeeld:

  • vragen heeft
  • steun in de rug nodig heeft, maar niet weet hoe u dit regelt
  • ontevreden bent over de behandeling of bejegening

Wat doet een familievertrouwenspersoon voor u?

De familievertrouwenspersoon:

  • luistert, informeert, steunt en signaleert.
  • adviseert en ondersteunt in contacten met de hulpverleners en bij een klachtenprocedure
  • biedt een luisterend oor bij problemen
  • wijst de weg naar informatievoorziening en ondersteuningsmogelijkheden

Vertrouwelijk

Vanzelfsprekend is uw privacy gewaarborgd. De familievertrouwenspersoon heeft geheimhoudingsplicht. Zij geeft zonder uw toestemming geen informatie door aan anderen, ook niet aan de cliënt of hulpverlener. Om onafhankelijkheid van de vertrouwenspersoon ten opzichte van de instelling extra te waarborgen, werkt zij bij de Landelijk opererende LSFVP.