Mantelzorg en Familie

Als u familielid of direct betrokkene bent van iemand met psychische problemen kan dat ingrijpende gevolgen voor u hebben. De laatste jaren worden mensen met ernstige psychische problemen minder lang opgenomen en wordt de directe omgeving vaker betrokken bij de zorg. De zorg voor uw familielid kan voldoening geven, maar al met al ook een zware belasting betekenen, waarbij u alle hulp kunt gebruiken.

Ondersteuning

Het is van belang goed op de hoogte te zijn van wat een psychiatrische ziekte voor u en uw naaste kan betekenen en welke ondersteuning er voor u is.

Wat kunt u als familie van Dijk en Duin verwachten?

Dijk en Duin wil de familie van de cliënt zo goed mogelijk informeren en betrekken bij de behandeling, uiteraard met instemming van de patiënt. Dijk en Duin wil dat respectvol, aandachtig en met zorg doen. Soms wil een patiënt (tijdelijk) niets te maken hebben met de familie. Maar ook dan heeft u recht op informatie en ondersteuning.

Om er voor te zorgen dat de contacten tussen familie en hulpverleners goed verlopen, zijn binnen Dijk en Duin de richtlijnen familiebeleid vastgelegd. In die richtlijnen staan de afspraken over de wijze waarop onze hulpverleners met familie omgaan en betrekken bij de behandeling.

Familieraad

Binnen Dijk en Duin wordt hard gewerkt aan het realiseren van een goed familiebeleid. Onderdeel hiervan is het mogelijk maken en ondersteunen van een Familieraad. De raad is een onafhankelijk orgaan en heeft bevoegdheden die vastgelegd zijn in een overeenkomst met het bestuur van Dijk en Duin.

Familievertrouwenspersoon

Dijk en Duin vindt het erg belangrijk om naasten van cliënten te betrekken bij de behandeling. De rol van familie en naasten bij het herstel van iemand met psychische problemen is cruciaal. Bent u een familielid of naaste van iemand die bij Dijk en Duin in behandeling is? Dan kunt u met al uw vragen terecht bij de familievertrouwenspersoon.

Wanneer we over ‘familie' spreken, bedoelen we iedereen die direct betrokken is bij iemand met een psychiatrische ziekte, in behandeling bij een van de instellingen binnen de Parnassia Groep.