Dijk en Duin biedt haar zorg en behandeling aan mensen met ernstige psychiatrische problemen zo dichtbij als mogelijk. Wij zijn van mening dat mensen het beste herstellen, als zij hun kracht binnen hun eigen omgeving en netwerk hervinden.

GGZ teams in de wijk

We proberen opnames zo kort mogelijk te houden en zo veel mogelijk te voorkomen. Om dit te bereiken organiseren we onze zorg en behandeling vanuit de wijken en dorpen waar onze cliënten wonen. Dankzij een wijkgerichte aanpak werken we beter samen met andere hulpverleners die betrokken zijn bij onze patiënten.

Wij hebben onze kennis en expertise gebundeld in GGZ teams die elk in een eigen postcodegebied werken. In deze GGZ teams zijn (zorg)professionals vanuit meerdere disciplines actief. Zij voeren de zorg- en behandeltaken uit en ondersteunen patiënten bij wonen en leven.
Meer informatie over deze teams vindt u in deze folder.

DOC Teams

Het DOC team (Dementie Onderzoek en Casemanagement) bij u in de regio onderzoekt, behandelt en begeleidt mensen met klachten die mogelijk wijzen op dementie.

Onze aanpak is erop gericht patiënten zo goed mogelijk te ondersteunen, waarbij zo lang mogelijk zo zelfstandig mogelijk blijven wonen heel belangrijk is. We houden in de gaten of er wellicht (extra) thuiszorg of wijkverpleging nodig is.

Samen met uw patiënt richt het DOC team zich op:

  • vermindering van psychisch lijden (of herstel als dat mogelijk is)
  • verbetering van de kwaliteit van uw leven

Wanneer dat nodig blijkt nemen we u op in een van onze klinieken.
 

Het DOC team bij u in regio

 

Folders Doc Teams

55+ Mannen
Gespreksgroep voor mensen die stemmen horen (Waterland)
Mindfulness
Psychodrama
Rouwgroep; het verlies van een dierbare verwerken
SAP groep
Schoon genoeg na 55+
Verder gaan na hersenletsel door een ongeluk of beroerte (CVA)